A A A
會員資訊
太平電業株式會社
德寶土木工程有限公司
德材建築工程有限公司
泥水商協會
香港機電業工會聯合會
香港中華煤氣有限公司
香港電燈有限公司
香港機電工程商聯會
香港工程師學會
香港註冊承建商商會
怡和機器有限公司
天和工程有限公司
萬匯建築工程有限公司
國宇建築有限公司
一寶工程有限公司
將軍澳海水化淡廠團隊
振輝建築工程有限公司
東涌新市鎮擴展 – 填海及前期工程 – 義工隊 「友建地」
同利工程公司
聯力建築有限公司
惠保(香港)有限公司
偉保工程有限公司
威勝利香港有限公司
偉聯電力工程有限公司
宏宗建築有限公司
水務署
偉金建築有限公司
偉栢建築有限公司
會德豐地產(香港)有限公司
永光(合作)有限公司
永豪園綠化工程有限公司
永光油漆工程有限公司
榮利建築有限公司
世界市場專業拓展中心有限公司
科進顧問(亞洲)有限公司
鎰星裝飾設計工程有限公司
佑達工程有限公司
義合工程有限公司
楊氏玻璃纖維公司
英華建築集團有限公司
有信建築有限公司
勇記冷氣工程有限公司